NK 396 – VIKER I ÅDAL

Utrop: kr 15

Nedlagt 1972

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:08
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 15 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1972
Frimerkeauksjon #191-37

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIKER I ÅDAL (Ref#: 14234 , Kilde: KulturNav)

VIKER I ÅDAL - se AADALEN

---------

AADALEN (Ref#: 13 , Kilde: KulturNav)

AADALEN poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Enger, i Aadalen prestegjeld, Ringerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.12.1858, med virksomhet fra 15.11.1859. Sirk. 25, 30.11.1859.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble fra 5.10.1894 endret til VIKER I AADALEN. Sirk. 26, 18.10.1894.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VIKER I ÅDALEN.

Fra 1.4.1932 endret til VIKER I ÅDAL. Sirk. 7, 22.3.1932.

Poståpneriet 3523 VIKER I ÅDAL ble lagt ned fra 1.11.1972. Ny postadresse: 3525 HALLINGBY. Sirk. 42, 27.11.1972.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1879 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3523)
Poståpnere:
Anders Paulsen Strande 15.11.1859. (På gården Strande.)
Handelsfullm. August Severin Bagge 15.8.1870 (f. 1839).
Handelsbest. A. Naalsund 7.1.1905.
Gårdbr. Elling A. Enger 31.3.1906 (f. 1880, døde 1.1.1946).
Ole Ellingsen Enger midlertidig fra 2.1.1946. fast 1.10.1946 (f. 1908).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1881 1882 1898 1905 1912 1913 1914 1917
Spd. 12
Kr 52 100 200 300 400 450 500 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------