NK 396 – TØRVIKBYGD

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:44
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-220

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TØRVIKBYGD (Ref#: 13428 , Kilde: KulturNav)

TØRVIKBYGD - se TØRVIKBYGDEN

---------

TØRVIKBYGDEN (Ref#: 13429 , Kilde: KulturNav)

TØRVIKBYGDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Skutevik, i Jondal herred, Hardanger og Voss fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.10.1887. Sirk. 23, 9.8.1887.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til TØRVIKBYGD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.2.1958 ble poståpneriet lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Fra 1.4.1973 lagt under Voss postområde. Sirk. 41, 13.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5620 TØRVIKBYGD ble lagt ned fra 12.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5620)
Poståpnere/styrere:
Komm.kass. Lars Johnsen Berge 1.10.1887.
Handelsm. Johannes T. Koltveidt 1.7.1892.
Telefonstyrer Ola Nilsen Herastveit kst. 1.12.1927 (f. 1879).
Telefonstyrer Ellen Herastveit Torvik 1.11.1942 (f. 1909). Grunnet sykdom med Lars Torvik midlertidig i tiden 2.2.--31.5.1953.
Vikarer fra 1.9.1974.
Posteksp. Ragnhild Elisabeth Aase Ljones 1.12.1974 (f. 1951).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1887 1895 1898 1905 1909 1913 1914 1917
Kr 50 100 150 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen fra 1917.

---------