NK 396 – TOLLÅ

Vinnende bud: kr 33

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-146

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TOLLÅ (Ref#: 13030 , Kilde: KulturNav)

TOLLÅ poståpneri, i Beiarn herred, Nordland fylke, under Bodø postkontor, ble opprettet den 1.1.1939. Posten til/fra poståpneriet ble sendt med landpostbud til/fra Moldjord poståpneri. Sirk. 42, 7.12.1938.

Poståpneriet var antakelig ute av virksomhet i en tid i 1939 grunnet brann.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8114 TOLLÅ ble lagt ned fra 1.7.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 15.5.1997.

Datostempel av 2-rings vanlig type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.

(8114)
Poståpnere/styrere:
Lærer Lars Tryggestad 1.1.1939 (f. 1901).
Poststyrer Karl Johan Eggesvik 1.6.1977 (f. 1914).
Posteksp. Sissel Mary Albertsen 1.11.1981 (f. 1962).
Postbetj. reserve Arnfinn Magnus Hegglund 1.5.1984 (f. 1956).

Årlig poståpnerlønn for 1939 var kr 100,-, senere etter regulativ.

---------