NK 396 – NISSEDAL

Vinnende bud: kr 330

Hjelpestempel. Ikke registrert hos Aspaker. Står heller ikke i ‘Poststempler i Telemark’

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Hjelpestempel. Ikke registrert hos Aspaker. Står heller ikke i ‘Poststempler i Telemark’
Frimerkeauksjon #190-09

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NISSEDAL (Ref#: 8454 , Kilde: KulturNav)

NISSEDAL poståpneri, i samme prestegjeld, Øvre Telemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.10.1856, med virksomhet fra 1.4.1857 og med ukentlig postgang mellom Hvideseid poståpneri og Nissedal prestegjeld. Sirk. 2, 28.2.1857.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11. 1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 365 og fikk tilsendt datostempel den 7.12.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3854)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Stephansen 1.4.1857.
Landh. Olaus Halvorsen 1.4.1864.
Gårdbr. Ole Torkildsen Tvedt 1.10.1869.
Sogneprest K. Helland 1.1.1880.
Lensm. Østen Gjermundsen Graver 1.10.1880.
Kjetil Olsen Tveit vikar fra 1.4.1884. (På Øvre Tveit.)
Sogneprest Fr. Høeg kst. 15.4.1887, fast 1.7.1887.
Anne Olsen Ruslid kst. 1.7.1892.
Sogneprest R. Hornemann 1.4.1897.
Lensm. P. Christiansen 1.5.1900.
Andrea Christiansen midlertidig kst. i 1906, fast 29.10.1910 (f.1889). Hadde tjenestefri i tiden 1.10.1912--20.5.1913 og i et år fra 10.6.1918, med Johanne Christensen (f. 1884) som vikar.
Johanne Christensen tilsatt fra 20.11.1919 (f.1884).
Overtatt av Telegrafvesenet fra 1.7.1929.
Steinar Olaus Nes 1.11.1947 (f.1908).
Anne Marie Vaa Slokvik kst. 1.12.1976 (f.1952).
Astrid Bjørg Odden vikar fra 1.3.1985 (f.1937).

De første årlige poståpnerlønninger:

1857 1866 1877 1892 1900 1905 1908 1912 1913 1914
Spd. 12 24
Kr 120 200 240 300 350 450 550 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------