NK 396 – NETLANDSNESET

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1980

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1980
Frimerkeauksjon #178-43

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NETLANDSNESET (Ref#: 8433 , Kilde: KulturNav)

NETLANDSNESET poståpneri, i Fjotland herred, Lister og Mandal amt, under Flekkefjord postkontor, i landpostbudruten Fjotland -- Netlandsneset, ble underholdt fra 1.10.1905. Sirk. 44, 21.9.1905.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Kvinesdal komm. (Retting 3 til utg.1962 av N.P.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

4474 NETLANDSNESET postkontor C ble lagt ned fra 1.11.1980. Ny postadresse: 4473 KVINLOG. Sirk. 34, 9.10.1980.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.
Datostempelets tekst var NESTLANDSNESSET og antakelig feilgravert.

(4474)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ola Netland 1.10.1905.
Peder O. Netland 13.3.1914 (f.1875).
Signe Netland (Ousdal?) midlertidig fra 19.1.1945, fast 1.1.1947 (f.1915).
Torhild Galdal kst. 1.9.1969.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1906, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, fra 1911 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1915 kr 250,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------