NK 396 – KAMPÅ

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1980

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1980
Frimerkeauksjon #994-87

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KAMPÅ (Ref#: 5658 , Kilde: KulturNav)

KAMPÅ - se KAMPAAEN

---------

KAMPAAEN (Ref#: 5649 , Kilde: KulturNav)

KAMPAAEN poståpneri, på Fenstad meieri, i Nes herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, i den kjørende bipostrute Fenstad -- Nes i Romerike, ble underholdt fra 1.7.1911. Sirk. 37, 22.6.1911.

Navnet ble fra 1.7.1918 endret til KAMPÅEN ved Kgl.res. 21.12.1917, iht rettskrivningsreformen av 1917.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KAMPÅ. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Eidsvoll postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2175 KAMPÅ postkontor C ble lagt ned fra 1.11.1980. Ny postadresse: 2170 FENSTAD. Sirk.35, 16.10.1980.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen.

(2175)
Poståpnere/styrere:
Landh. Harald Brustad 1.7.1911 (f. 1895).
Gerd Johanne Brustad midlertidig fra 1.1.1956, kst. 1.6.1956 (f. 1917, død 16.3.1980).
(?) (?) (?) 16.3.1980.

Årlig poståpnerlønn var i 1911 kr 150,-, i 1914 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------