NK 396 – JØRPELAND

Vinnende bud: kr 16

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-97

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JØRPELAND (Ref#: 5555 , Kilde: KulturNav)

JØRPELAND - se JØRPELANDSVAAGEN

---------

JØRPELANDSVAAGEN (Ref#: 5556 , Kilde: KulturNav)

JØRPELANDSVAAGEN poståpneri ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 11.6.1888 med virksomhet fra 1.7.1888. Poståpneriet lå i Strands herred, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, med bipostrute 2 ganger ukentlig ved gående bud til/fra Tau poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Navnet ble fra 1.4.1914 endret til JØRPELAND. Sirk. 10, 3.1914.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet omgjort til postkontor B, Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4100 JØRPELAND tildelt postnr 4126.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert poststedet ved opprettelsen.

(4100)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lærer Thore Olsen Wallem 1.7.1888. (Austen J. Langeland ble ikke tilsatt.)
Tlf.best. Marchelius Pedersen 1.11.1916 (f.1880).
Paul Torkildsen, midlt. 13.6.1950, fast 1.11.1950. (f.1903).
Poståpner Alv Risa 1.7.1957 (f.1913).
Terje Bratli 1.5.1980 (f.1944).
Postm. Terje Bratli 1.6.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1888 1894 1900 1912 1913 1914 1917
Kr 30 50 100 250 300 350 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------