NK 396 – IVELAND

Utrop: kr 15

Nedlagt 1976

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 19:56
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 15 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1976
Frimerkeauksjon #191-14

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

IVELAND (Ref#: 5410 , Kilde: KulturNav)

IVELAND poståpneri, nær kirken på gården Birketvedt, i Iveland herred, Nedenæs amt, under Christiansand postktr., med ukentlig bipost ved gående bud fra Vennesla om Iveland og Vatnstrøm, ble opprettet ved Kgl. res. 29.12.1888 med virksomhet fra 1.1.1889. Sirk. 28, 17.12.1888.

Navnet ble fra 1.7.1914 endret til BIRKETVEIT. Sirk. 25, 26.6.1914.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 4725 BIRKETVEIT ble lagt ned fra 1.10.1976. Ny postadresse: 4724 IVELAND. Sirk. 29, 14.10.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4725)
Poståpnere/styrere:
Lensm. K. O. K. Skribeland 1.1.1889.
Kst. lensm. G. Thortveit 15.11.1892 (død 7.9.1916).
Thorvald Iveland midlt. 7.9.1916.
Thomas Landsverk 30. 11.1916 (f.1869).
Aase Landsverk kst. 1.4.1922.
Tlf. hjelpebetj. Dora Landsverk 24.8.1934.
Tlf. styrer Margit Iveland 16.10.1939 (f.1910).

De første årlige poståpnerlønninger var i 1889 kr 25,-, i 1894 kr 100,-, i 1897 kr 150,-, i 1902 kr 200,-, i 1909 kr 250,-, i 1913 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

IVELAND (Ref#: 5412 , Kilde: KulturNav)

IVELAND poståpneri - se også under IVELAND JERNBANESTATION

---------

IVELAND JERNBANESTATION (Ref#: 5411 , Kilde: KulturNav)

IVELAND JERNBANESTATION poståpneri, på jernbanestasjonen, i Hægeland herred, Lister og Mandal amt, under Kristiansand S. postktr., ble underholdt fra 15.7.1900. Sirk. 26, 30.6.1900.

Navnet ble fra 1.4.1937 endret til bare IVELAND. Sirk. 10, 23.3.1937.
NB: Tidligere Iveland poståpneri fikk fra 1.7.1914 endret navn til Birketveit.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne tilsendt ved opprettelsen.

(4724)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. Torkel Johnsen Leland 15.7.1900.
Stasj.eksp. John Haakedal 1.12.1902.
Stasj.betj. Wilhelm Espeland midlt. 17.8.1907.
Stasj.eksp. T. Raustøl 12.3.1908.
Stasj.mester H. Helgeland 16.2.1911.
Stasj.mester Ødegaard 17.4.1913 (f.1873).
Overtatt av Norges Statsbaner 1.7.1926.
Solveig Aasen midlt. 7.6.1960, kst. 1.7.1960, fast 1.10.1960 (f.1927).
Postkass. Gunlaug Gaudestad 16.8.1993.
Poststyrer (deltid) Gunlaug Gaudestad 1.2.1998.

De første årlige poståpnerlønninger var i 1900 kr 100,- i 1906 kr 250,-, i 1912 kr 350,-, i 1913 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstilleg med 50 % av lønnen.

---------