NK 396 – GRUE-FINNSKOG

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-178

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRUE-FINNSKOG (Ref#: 15223 , Kilde: KulturNav)

GRUE-FINNSKOG - Se GRUE FINSKOV

---------

GRUE FINSKOV (Ref#: 3700 , Kilde: KulturNav)

GRUE FINSKOV poståpneri, på gården Finstad, i Grue prestegjeld, Solør fogderi, under Kongsvinger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 15.7.1872 med virksomhet fra 1.1.1873.

Ukentlig postgang mellom svensk og norsk side over Østmark sogn, likeledes en tilsvarende postgang mellom Kongsvinger og Sverige over Grue Finskov poståpneri. (Ikke Sirk.-referanse.)

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet GRUE FINSKOG.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til GRUE-FINNSKOG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet er fra 14.6.1999 skrevet uten bindestrek, slik: GRUE FINNSKOG, etter henvendelse fra lokalt historisk hold.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(2256)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Qvale 1.1.1873.
Forr.fører Ove Ovesen Qvale 1.10.1877 (f. 1855).
Martin Olsen 1.7.1921.
Fru Kristiane Olsen kst. 1.9.1926 (f. 1880).
Molfrid Sofie Olsen (Hagen) midlt. 1.2.1944, fast 1.3.1945 (f. 1914). Under tj.fri i 1 år fra 14.7.1950 m. Helge Granlund som midlt. styrer.
Posteksp. Geir Langdalen 1.12.1979 (f. 1955).
Postkass. Hans Peter Solheim 1.3.1984 (f. 1956).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1873 1876 1877 1895 1908 1913 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 160 240 400 500 550 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------