NK 396 – BANGDALEN

Bud nå: kr 15

Nedlagt 1963 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 19:52
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 17 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1963 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #191-04

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BANGDALEN (Ref#: 564 , Kilde: KulturNav)

BANGDALEN poståpneri, i Namsos herred, Namdal fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.1. og 11.6.1888, med virksomhet fra 1.7.1888 og med ukentlig gående bipostrute til/fra Bangsund poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1888.

Poståpneriet BANGDALEN ble lagt ned fra 1.12.1963. Sirk.42, 3.11.1963. Ny postadresse: 7820 SPILLUM. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved opprettelsen.

Poståpnere:
Utskiftningsformann Halfdan Romstad 1.7.1888.
Fru Barbro Romstad 1.4.1893. (f.1859).
Borghild Romstad 1.7.1925.
Signy Romstad 1.11.1926.
Borghild Romstad 1.9.1931 (f. 1897).
Landpostbud Arne Nesjan 1.2.1948 (f. 1921).

Årlig poståpnerlønn var i 1888 kr 20,-, i 1894 kr 50,-, i 1908 kr 100,-, i 1913 kr 150,-, i 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------