NK 393 – HALSANAUSTAN

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:28
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-152

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HALSANAUSTAN (Ref#: 3927 , Kilde: KulturNav)

HALSANAUSTAN - se HALSE

---------

HALSE (Ref#: 3929 , Kilde: KulturNav)

HALSE poståpneri, i Stangvig prestegjeld, Nordmør fogderi, under Christiansund N. postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 28.10.1848. Det ble bestemt at det fra 1.1.1849 skulle ansettes poståpner i forbindelse med samtidig opprettelse av en bipostrute mellom Thingvold og Laurvik i Aure. (Ikke Sirk.-referanse.)

Poståpneriet nevnes i 1892 å ligge på gården Ytre Reitan, 3 km fra Halse.

Navnet ble fra 1.10.1918 endret til HALSANAUSTAN. Sirk. 47, 26.9.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 98 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6680)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer Iver Sogge 1.1.1849.
Ejnar Andersen Megaard 1.7.1873.
Lars Pedersen Halse 15.4.1877.
Martinus Megaard 1.1.1880 (på gården Megaard).
Gårdbr. Knud Pedersen Reiten 21.3.1885 (f.1845).
Tore Knudsen Reiten 1.10.1920 (f.1883).
Lars Pedersen Reiten 1.6.1949 (f.1906).
Poståpner Solveig Kvisvik 1.7.1970 (f.1920).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1869 1882 1893 1904 1911 1912 1914 1917
Spd 8 16
Kr 120 160 200 250 300 350 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------