NK 390 – BRYN

Vinnende bud: kr 19

Hjelpestempel. Ukjent brukstid.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Hjelpestempel. Ukjent brukstid.
Frimerkeauksjon #190-46

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRYN (Ref#: 1306 , Kilde: KulturNav)

BRYN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Østre Ager prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postdistrikt, ble inntil videre underholdt fra 1.8.1874. Sirk. 12, 27.8.1874.

Omgjort til underpostkontor I fra 1.4.1947. Sirk. 11, 31.3.1947.

Ble 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret I gitt status av postkontor B. fra 1.11.1973. Sirk. 41, 1.10.1973.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret B fra 1.1.1990 lagt under Oslo Nord postregion. Sirk. 1, 10.1.1990.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver i 1875.

(0611 Oslo 6)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Stasjonsmester Ole Olsen Horn 1.8.1874.
Stasjonsmester Ludvig Madsen 1.7.1893.
Fhv.politibetj. Olaf Enger 1.8.1915.
Chr. F. Dahl 7.1.1922.
Postass fru Ruth Jansen 1.9.1926 (f. 1900).
Avd.sjef Johan Juel Fosse 1.10.1963 (f. 1908).
Avd.sjef II Bjarne Laumann 1.10.1965 (f. 1909).
Avd.sjef III Per Edgar Hjortbakk 1.8.1969 (f. 1928).
Postkass. Jarle Beøy 1.7.1970 (f. 1941).
Postkass III Per Wilhelm Hammer 1.11.1973 (f. 1943).
Førstepostfullm. Osvald Bernhard Sætre vikar fra 1.9.1987, fast 1.10.1988 (f.1934).
Postmester Ronald Skorstad 1.5.1996.
Postemester Solveig Roland Krogh 1.2.2001 v/Team Bryn.

De første årlige lønninger:

1874 1877 1880 1894 1903 1909 1914 1/8-1915 15/12-1915 1917
Spd. 24
Kr 140 160 320 400 450 500 700 1000 1200

Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

---------