NK 390 – ALSÅKER

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1974

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974
Frimerkeauksjon #193-124

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ALSÅKER (Ref#: 234 , Kilde: KulturNav)

ALSÅKER - se ALSAAKER

---------

ALSAAKER (Ref#: 215 , Kilde: KulturNav)

ALSAAKER poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Alsaaker, i Ullensvang herred, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.4.1905. Sirk. 12, 24.3.1905.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretterskrevet ALSÅKER.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Odda postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Poståpneriet ble fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Postkontoret 5795 ALSÅKER lagt ned fra 1.4.1974. Ny postadresse: 5797 UTNE. Sirk.8, 26.3.1974.

2-rings datostempel av vanlig type ble trolig levert noe før 1907.

(5795)
Poståpnere:
Inspektør Sjur Alvsaker fra 1.4.1905.
Ds.eksp. Ola Kleppe fra 1.11.1918 (f.1868).
Telefonbestyrer Margit Kleppe fra 1.4.1938.
Telefonstyrer Marie Kleppe midlertidig fra 1.10.1940, fast 1.10.1941 (f.1910).
Ds.eksp. Erling Kleppe fra 1.10.1942 (f.1919).

Poståpneren var ulønnet til 1908 da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1912 kr 200,- og fra 1913 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------