NK 388 – HOLMESTRAND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-109

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOLMESTRAND (Ref#: 4733 , Kilde: KulturNav)

HOLMESTRAND.
Ifølge posthistorien var det allerede i slutten av 1600-tallet tatt privat initiativ til en "postexpedition" i Holmestrand. Holmestrand var et lite ladested og hadde postgårdene SKOG og HAUGTUFT i Vaale rundt seg. Man måtte selv bringe posten fra det private poststedet til en av de nevnte postgårdene. Av historien nevnes også at HOLMESTRAND senere ble offentlig poståpneri, men det er ikke funnet bekreftelser på når dette har skjedd. Poståpnerlønnen skulle i 1796 være 14 Rdl årlig + tillegg for hvert kommende og gående brev.


HOLMESTRAND poståpneri ble ved Kgl.res. 17.6.1803 hevet til postekspedisjon med virksomhet fra 1.7.1803. Sirk.,18.6.1803.

Posteksp.- og byfogdembedet ble forenet ved Kgl.res. 10.9.1827, og adskilt ved Kgl.res. 3.6.1859.

Kgl.res. 31.5.1890 bestemte at postekspedisjonen skulle opphøyes til POSTKONTOR fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

En tidligere bipostrute Holmestrand--Tuft ble nedlagt fra 21.10.1901.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble postkontoret benevnt postkontor A, Sirk. 41, 31.10.1973.

Postktr. fikk fra 1.4.1986 fast status av postktr. A. Sirk. 12, 3.4.1986.

Fra 1.3.1996 fikk postboksadressatene under postkontoret 3080 HOLMESTRAND tildelt postnr 3081.

Poststedet hadde først 3-rings kassasjonsstempel nr 123 og fikk i 1848 datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver.

(3080)
Postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Engel Sofie Rømøe er den eneste kjente og siste poståpner inntil 1803 da poståpneriet ble omgjort til postekspedisjon.
Tollkasserer Hans Leschky fra 1.7.1803 (f. 1751).
Erik Lambert Montan kst. 13.5.1805 (f. 1870, død i april 1806).
Klokker og organist Christian Henrik Gjerding 1.4.1806 (f. 1755).
Byfogd Knud Quigstad 10.9.1827.
Byfogd Ove Vangensteen Messel 30.3.1831 (f. 1779).
F.postbetjent Nils Christian Ihlen Hansen kst. 1.7.1859, fast 28.9.1860 (f. 1825).
Postass. Caroline Fredrikke Seipell midlt. under Ihlen Hansens fravær på Stortinget i årene 1876 -- 1879, kst. 1885 (f. 1855).
Posteksp. Johan Ludvig Levanger 15.12.1885 (f. 1835, død 12.12.1898).
Terje Iver Terjesen 1.5.1899.
Postass. Eyvind Tiedemand Fasting kst. under sykdom fra 18.10.1902 (f. 1877).
Posteksp. Erik Emanuel Erichsen kst. under ledighet fra 14.11.1913 (f. 1884).
Postm. Oscar Sigvard Olsen Fossgaard 1.2.1914 (f. 1861).
P.eksp.III Einar Kristoffersen kst. under Olsen Fossgaards sykdom i 1919, og fra 20.5.1922 i 2 mnd og i 3 mnd fra 21.9.1925 og under ledighet fra 1.1.1927 (f. 1888).
Postm. Johannes Strøm 1.3.1927, tiltrått 1.7.1927 (f. 1875, død 7.7.1944). Under sykdom fra 24.12.1941 bestyrt av p.eksp. Paul Mosvold, likeså etter Strøms bortgang fra 7.7.1944. Paul Mosvold f. 1903.
P.eksp. Nils Andree Nielsen under ledighet fra 1.2.1945 (f. 1897).
P.flm. II Torkild Aschehoug 1.8.1946 (f. 1891, død 23.8.1954).
Pflm. I Johan Hroar Carlstedt 1.2.1955 (f.1895).
Avd.sjef I Gustav Adolf Bjercke 1.6.1965 (f.1908).
Distr.sjef Tom Bernhard Presthus 1.2.1969 (f.1926).
F.postflm. Arild Johan Øynes midlt. vikar 1.2.1975 (f.1939).
Postsekr. Ivar Gullerud 1.1.1979 (f.1933).
Postkons. (vikar) Leif Kristian Svedahl 1.4.1982 (f.1948).
Opplæringsleder Svein Arne Fossbakken vikar 1.3.1985 (f.1950).
Postsekr. Frank Roger Andersen 15.6.1987 (f.1950).
Postm. Svein Lindstad fra 1.4.1993.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1796 1806 1860 1877 1885
Rdl. 14 50
Spd. 500
Kr 2600 4650

---------