NK 38 – YTRE SKOGN

Vinnende bud: kr 27

Navn endret til Skogns Station i 1909.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Navn endret til Skogns Station i 1909.
Frimerkeauksjon #194-102

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

YTRE SKOGN (Ref#: 14603 , Kilde: KulturNav)

YTRE SKOGN poståpneri, på Lysaker skole, i Skogn prestegjeld, Stør- og Værdal fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Levanger posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Flyttet i 1903 til Aasvaag.

Fra 1.7.1909 ble navnet endret til SKOGNS STATION. Sirk. 34, 30.6.1909.

Fra 1.7.1951 endret til SKOGN STASJON. Sirk. 13, 18.6.1951.

Fra 1.3.1954 endret til bare SKOGN. Sirk. 4, 18.2.1954.

Postadresse endret til 7620 SKOGN - ved innføring av postnummersystemet, gjeldende fra 18.3.1968. Sirk. 6. 15.3.1967.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk status av postkontor B fra 1.2.1974, Sirk. 3, 5.2.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7620 SKOGN tildelt postnr 7619.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1883.

(7620)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Skolelærer Ivar Aas 1.7.1883 (f. 1842). Han var postmester-vikar ved Levanger postkontor fra 30.7. til 15.10.1897, og sluttet 14.10.1918.
Gårdbr. Anders Johannes Kroktravn midlertidig fra 6.8.1888.
Stasj.mester Anders Ulseth 21.10.1918 (f. 1874).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.8.1937.
Poståpner Johan Reitan 1.3.1954 (f. 1907).
Postkass.III Erling Kristiansen 1.7.1974 (f. 1919).
Postkass. Asbjørg Spillum vikar fra 1.7.1974 (f. 1922).
Postfortoller Astrid Olsnes 1.6.1990 (f. 1951).
Postmester Olav Alexander Wilhelmsen fra 1.10.1995.
Poststyrer Margit Hynne Olsen 1.7.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1883 kr 50,-, i 1885 kr 100,-, i 1899 kr 400,-, i 1908 kr 450,-, i 1913 kr 500,- i 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 800,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------