NK 38 – NAKKERUD

Vinnende bud: kr 135

Nedlagt 1971

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1971
Frimerkeauksjon #193-108

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NAKKERUD (Ref#: 8219 , Kilde: KulturNav)

NAKKERUD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Hole prestegjeld, Ringerige fogderi, under Drammen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1875. Sirk. 5, 4.3.1874.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Poståpneriet 3392 NAKKERUD ble lagt ned fra 1.11.1971. Ny postadresse: 3390 TYRISTRAND. Sirk. 54, 30.12.1971.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt ved opprettelsen.

(3392)
Poståpnere:
Stasj.mester Olaves Pedersen 1.4.1875.
Stasj.eksp. Jørgen Haraldsen 7.12.1881 (f.1842).
Telegrafist J. Pedersen midlertidig kst. fra ca 1895.
Stasj.mester H. Glenne 18.4.1895.
Kontorist August Knudsen midlertidig kst. fra 15.1.1906.
Stasj.mester Edv. Christiansen 1.3.1906.
Telegrafist Hans Borve kst. 25.10.1909.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.2.1927.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1875 24 Spd., i 1877 kr 160,-, i 1892 kr 400,-, i 1912 kr 450,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------