NK 37II – ATNA

Vinnende bud: kr 57

Uvanlig TH stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig TH stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #187-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ATNA (Ref#: 400 , Kilde: KulturNav)

ATNA poståpneri, på jernbanestasjonen Atna, i Storelvdalen prestegjeld, Søndre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.6.1879. Sirk. 14, 24.5.1879.

Ved Kgl.res. av den 22.12.1884, 13.7 og 10.8.1885 ble det fra 1.10.1885 satt i virksomhet en bipostrute to ganger ukentlig mellom Sollien og Atna poståpnerier. Sirk. 21, 22.9.1885.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 26.9.1885.

Lagt under Elverum postkontor fra 1.10.1918. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.8.1960 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 18, 30.6.1960.

Fra 1.8.1972 ble poststedet igjen lagt under Elverum postkontor. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 2490 ATNA nytt postnr 2476.

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker og hull ble tilsendt poststedet 3.8.1881.

(2490 / 2476)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Martin Olsen fra 1.6.1879.
Kontorist B. Andersen kst. 7.6.1890.
Stasj.mester G. Sæther 1.7.1891.
Kontorist Annestad kst. 6.2.1892.
Stasj.mester Edv. Grøtting 22.9.1895.
Kristine Bjøntegaard 13.5.1915 (f. 1874).
Telefonstyrer Lars Bjøntegaard 26.10.1939 (f. 1907).
Rolf Bjøntegaard kst. 1.1.1966 (f. 1931).

De første årlige poståpnerlønninger var:

1879 1883 1896 1908 1912 1914 1915 1917
Kr 96 120 340 350 400 450 500 650

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------