NK 379 – GRESSVIK

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-182

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRESSVIK (Ref#: 3633 , Kilde: KulturNav)

GRESSVIK - se GRÆSVIK

---------

GRÆSVIK (Ref#: 3739 , Kilde: KulturNav)

GRÆSVIK poståpneri, i Onsø herred, Moss fogderi, under Fredrikstad postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894 med søknedaglig postforbindelse til/fra Fredrikstad. Sirk. 17, 12.7.1894.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til GRESSVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41. 31.10.1973.

Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganiseering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under postkontoret 1620 GRESSVIK tildelt postnr 1621 og 1624 GRESSVIK.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1620)
Poståpnere/postmestere:
Formann H. Ellingsen 1.7.1894.
Provisor L. Beer Jonassen 1.7.1897.
Provisor Fridtjov Johannesen 1.12.1903 (f. 1877).
Postelev Helga Mathisen 1.1.1927 (f. 1902).
Anders Sundby 1.9.1940 (f. 1901).
Kontorass. Audbjørg Rekdal midlt. 9. -- 15.4.1951.
Poståpneren i Vesterøy Anny Andersen fra 16.4.1951 (gr. sykdom).
Res.posteksp. Tveterås u. ledighet 3.12.1951.
Postbud Kåre Robert Lorentzen 1.9.1952 (f. 1913).
Postsekr. Willy Johannes Haakafoss kst. 1.6.1977, fast 1.4.1978 (f. 1942).
Postm. Kjeld Kreutz 1.7.1985 (f. 1933).
Postm.vikar John Arthur Johnsen 10.11.1997.
Postm. Øivind Karlsen 1.5.1998.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1898 kr 350,-, i 1901 kr 500,-, i 1905 kr 600,-, i 1914 kr 650,- og i 1917 kr 850,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------