NK 378 – HAMARVIK

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-05

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAMARVIK (Ref#: 3951 , Kilde: KulturNav)

HAMARVIK - se HAMMERVIKEN

---------

HAMMERVIKEN (Ref#: 3966 , Kilde: KulturNav)

HAMMERVIKEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Frøien herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postdistrikt, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1891. Sirk. 25, 1.10.1891.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HAMARVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7263 HAMARVIK tildelt postnr 7264.
Datostempel av sveitsertype med åpen stjerne nederst ble tilsendt ved opprettelsen.

(7263)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. O. Lyngstad 1.10.1891.
Handelsm. Georg Nilssen 1.7.1893.
Snekker Hans Eidsvaag 1.10.1899.
Handelsm. og ds.eksp. Ø. Eidsvaag 1.4.1907 (f. 1873).
Fru Ingeborg Eidsvaag, kst. 1.3.1930.
Ds.eksp. Johan Dragsnes 1.12.1934 (f. 1907).
Ds.eksp. Herman Dragsnes midlt. 23.11.1942, fast 1.7.1943 (f. 1908).
Ruth Dragsnes midlt i noen mnd til 27.10.1944.
Ds.eksp. Herman Dragsnes 27.10.1944 (f. 1908).
Ds.eksp. Nordvald Nordskog midlt. 1.10.1949, fast 1.4.1950 (f. 1913).
Poststyrer Tove Lisbeth Kjensteberg 1.11.1982 (f. 1956).
Postst.vikar Rigmor Sandvik fra 1.12.1994.

Den først kjente årlig poståpnerlønnen var i 1895 kr 140,-, i 1902 kr 300,-, i 1909 kr 450,- og fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------