NK 377 – SULITJELMA

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-51

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SULITJELMA (Ref#: 12237 , Kilde: KulturNav)

SULITJELMA poståpneri, i Skjærstad herred, Salten fogderi under Bodø postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. av 15.1. og 27.6.1892 med virksomhet fra 1.7.1892 (og med to ganger ukentlig bipostrute til/fra Finneid poståpneri. Sirk. 18, 5.7.1892.

Poståpneriet fikk fra 1.10.1908 status av postkontor, i forbindelse med tilsettelse av postmester. Sirk. 36, 14.7.1908.
Ble igjen omgjort til poståpneri fra 1.1.1968 og samtidig lagt under Fauske. Sirk. 48, 15.12.1967
Fra 1.5.1971 ble poststedet lagt under Bodø postdistrikt. Sirk. 22, 29.4.1971

Ved etablering av nye poststedsgrupper omgjort til underpostkontor ca. 1973/74 og fikk senere status av postkontor C.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble levert ved opprettelsen i 1892.

(8230)
Poståpnere/Postmestere og styrere:
Sulitjelma AB ved direktør O.A. Corneliussen er notert som den første poståpner fra 1.7.1892.
Bokholder Chr. Fr. Larsen fra 1.7.1896
Frk Hanna Holmboe fra 14.2.1898
Frk Birgitte Schou fra 1.4.1901
Sigrid Sørensen fra 1.8.1902
Postelev Magdalene Strand i 1904
Frk Sofie Skøyen ble kst. 10.5.1907

Postmester:
Posteksp. Ole Andreas Huss 1.10.1908 (f. 1875)-u. tj.fri i 6 mnd. grunnet sykdom i 1914 m. posteksp. Ivar Hermann Magnusen som styrer (f. 1891) Postass.I Asbjørn Reitan u. forts. sykdom fra 1.10.1916 (f.1891), Posteksp. Anton Alfred Sofus Forsgren 1.11.1916 (f.1892)under sykdom i to mnd fra 11.7.1934 styrt av tidl. postelev Arthur Heil (f. 1902). Postfullmektig Johan Johansen var under ledighet fra 1.3.1941 (f.1893). Postfullmektig II Olaf Berg 1.5.1941 (f.1893) Postm. Carl Ludvig Bjørseth under ledighet fra 1.2.1948 (f.1879). Postfullmektig II Egil Bjarne Ledsaak 1.6.1948 til 1.1.1968 (f.1897)

Poståpner/styrer:
Arnulf Wallan fra 1.2.1968 (f.1915)
Kst.p.eksp. Dag Hartvig Fegstad 1.1.1974, Gerd Mary Fegstad 1.7.1979 (f.1951), P.ekspd. Einar Gerhard Schilliås 1.2.1982 (f.1953)

Poståpneren var ulønnet av Postverket frem til 1895 og Sulitjelma A/B holdt kontorlokaler samt lys og brensel. I 1896 ble den årlige lønnen satt til kr. 700,-, 1897 kr 800,-, 1905 kr 1000,-, oh i 1907 til kr 1200,-
Den første årlige postmesterlønnen var i 1908 kr. 1500,-, samt et alderstillegg og kr. 350,- for kontorhold.

---------