NK 375 – SVELLINGEN

Vinnende bud: kr 27

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #183-174

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SVELLINGEN (Ref#: 12370 , Kilde: KulturNav)

SVELLINGEN - se FRØIEN

---------

FRØIEN (Ref#: 3155 , Kilde: KulturNav)

FRØIEN poståpneri, på gården Vikan, i Hiteren prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., ble opprettet ved Kg.res. 24.7.1867 med virksomhet fra 1.9.1867 og med ukentlig bipostrute til/fra Hiteren poståpneri. Sirk. 19, 28.8.1867.

Navnet ble fra 1.2.1908 endret til FRØYA. Sirk. 3, 23.1.1908.

Fra 1.1.1918 endret til SVELLINGEN. Sirk. 61, 21.12.1917.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

7271 SVELLINGEN postkontor C ble lagt ned fra 1.1.1990. Sirk. 37. 13.11.1989.
Ny postadresse: 7270 DYRVIK. (Ikke oppgitt i sistnevnte Sirk.-melding.)

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel først tilsendt i 1878, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7271)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. H. P. Bachen 1.9.1867.
N. Dybvig 1.7.1872.
Handelsflm. Martin Sivertsen 1.4.1878.
Handelsm. L. Østreim 3.10.1908 (f.1870).
Tlf.best. og handelsflm. Gustav Foss kst.1.10.1028 (f.1890).
Ds.eksp. Gustav Adolf Foss 1.2.1948 (f.1915).
Landpostbud Arvid Ervik 1.5.1983 (f.1961).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1867 1875 1882 1898 1901 1907 1917
Spd. 12 24
Kr 144 400 480 550 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------