NK 375 – STOD

Vinnende bud: kr 53

Nedlagt 1961

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1961
Frimerkeauksjon #170-32

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STOD (Ref#: 9134 , Kilde: KulturNav)

Nytt STOD poståpneri, i Stod prestegjeld, Inderøen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet fra 1.7.1852, da det tidligere Stod poståpneri fikk navnet Steenkjær. Sirk. 18, 17.5.1852.

Poståpneriet ble fra 1870 lagt til gården Klingen.

Ble fra 1.7.1886 lagt under Stenkjær postekspedisjon. Sirk. 14, 25.6.1886.

Poståpneriet ble fra 1.1.1890 flyttet til Binde Meieri.

Fra 1.1.1895 ble navnet endret til FOR I STOD. Sirk. 33, 5.12.1894.

Fra 1.7.1935 endret til BINDE. Sirk. 21, 24.6.1935.
Nytt Stod brevhus ble opprettet 14.11.1941.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet BINDE fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7750 BINDE ble lagt ned fra 1.1.1997. Ny postadresse: BINDE, 7700 STEINKJER. Sirk. 33, 13.12.1996.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 286 (ca 1855/56) og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7750)
Poståpnere/styrere:
O. M. Rambeck var muligens den som først ordnet med posten, fra 1.7.1852.
Res.kapellan H. D. Rolland 1.7.1854.
Skolelærer Henrik Bartnæs 15.4.1869.
Jørgen Molberg 1.10.1870. (På gården Klingen.)
Sogneprest Bøckmann 1.10.1881.
Agronom Eilert Olsen Five 1.1.1884.
Gårdbr. Anton C. Holmboe 1.1.1890. (På Binde Meieri.)
Handelsbetj. Martin A. Binde 1.4.1894 (f. 1866).
Gårdbr. Sverre Binde 1.4.1927 (f. 1901, død 23.3.1948).
Astrid Binde midertidig fra 23.3.1948.
Johanna Marianne Eggen 1.1.1949 (f. 1910).
Lise Eggen Asprem kst. 1.3.1977 (f. 1935).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1852 1866 1881 1894 1902 1906 1912 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 30 60 100 150 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

STOD (Ref#: 9135 , Kilde: KulturNav)

Nytt STOD brevhus, i Stod herred, Nord-Trøndelag fylke, under Steinkjer postkontor, ble opprettet fra 14.11.1941. Posten til/fra stedet ble sendt over Nordlandsbanen. Sirk. 40, 14.11.1941.

Brevhuset STOD ble nedlagt fra 1.10.1945 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset ble tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i juli 1941.

Brevhusstyrer:
Stasj.eksp. Magna Rokne 14.11.1941.

---------

STOD (Ref#: 11915 , Kilde: KulturNav)

STOD poståpneri, på jernbanestasjonen, i Stod herred, Nord-Trøndelag fylke, under Steinkjer postkontor, ble opprettet fra 1.10.1945 i stedet for det tidligere Stod brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med Nordlandsbanen. Sirk. 25, 20.9.1945.

Poståpneriet STOD ble lagt ned fra 1.9.1961. Sirk. 29, 13.9.1961.

Poståpnere:
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.10.1945.
Elfrida Sørhøy Johansen 1.11.1958 (f. 1924).

Årlig poståpnerlønn var fra 1945 kr 400,-.

---------

STOD (Ref#: 11914 , Kilde: KulturNav)

STOD - HEGGE I STOD - STEENKJÆR - STENKJÆR - STEINKJER

Navnet STOD har grener langt tilbake i tiden. Allerede på 1700-tallet fortelles det om "Regimentsposten", en organisert postgang betjent av det militære, som gikk fra Trondheim hver lørdag med ankomst til Skage i Namdalen den påfølgende torsdag. Regimentsposten var egentlig en militær post, men folk benyttet seg likevel av denne. Underveis i postruten var det flere sideruter, bl.annet fra gården Frøset (senere Hegge) til Stod og Snåsa.

I 1804 overtok Postverket den tidligere "Regimentsposten". Det ble opprettet en fast postrute over land fra Trondheim til det nyopprettede "Nordland postkontor" på Terråk, samt at det ble opprettet flere poståpnerier på denne strekningen. Vi må anta at poståpneriet på Hegge gård ble opprettet samme år. Vi finner HEGGE poståpneri (i Stod prestegjeld) i en portotabell fra 1812 og 1816, samt på timesedler fra 1830-årene.

I en bekjentgjørelse/tabell fra 1831 er imidlertid navnet endret til STOD.

Fra 1.7.1852 ble navnet endret til STEENKJÆR poståpneri (i Stod prestegjeld, under Trondhjem postkontor). Sirk. 18, 17.5.1852.
Samtidig ble et nytt STOD poståpneri opprettet.

Navnet er senere skrevet STENKJÆR.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 opphøyet til POSTEKSPEDISJON. Sirk. 14, 14.6.1880.

Ved Kgl.res. av 31.5.1890 ble postekspedisjonen omgjort til selvstendig POSTKONTOR. Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved lov nr 1 av 5.6.1925 ble navnet endret til STEINKJER fra 5.6.1925. Sirk. 24, 23.6.1925.

Etter etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk Steinkjer status av POSTKONTOR A. Sirk. 41, 31.10.1973.

STEINKJER postkontor ble fra 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk 6, 20.3.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadressene i STEINKJER tildelt postnr 7711--7713, 7715--7718, 7724, 7725 og 7732 STEINKJER. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under STEINKJER postkontor postnr 7701--7706. Bedriftspostkontorets postboksnr ble 7707 og 7708 STEINKJER. Store postmottakere med eget postnr fikk tildelt postnr 7734--7738 STEINKJER.

Poståpneriet fikk tildelt datostempel først i 1855 av 1-rings type med antikva bokstaver. Videre ble det i en tid også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 285.

(7700)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den først kjente poståpner nevnes i en timeseddel som er datert år 1834 og attestert av M. Coldevin. Coldevin var prest på stedet og ordnet antakelig også med posten.
Apoteker Nannestad er notert fra 1.7.1853.
Premierløytnant Schrøder 1.4.1856.
Enkefru Schrøder kst. 6.8.1880.
Ds.eksp. Ludvig Solem 13.10.1880, tiltrådt 1.1.1881. Enkefru Schrøder var den som først fungerte som posteksp. Ludvig Solem hadde tjenestefri i 2 mndr fra 1.6.1888 under midlertidig bestyrelse av postass. Jens Johansen (f. 1863).
Posteksp. John Olsen 10.9.1889 (f. 1846), tiltrådt 1.11.1889.
Postass. Martha Jensen midlertidig fra 1.5.1903.
Posteksp. Andreas Konglebæk 18.6.1903 (f. 1866).
Posteksp. Vidar Hildrum kst. under ledighet fra 25.9.1936 (f. 1893).
Postfullm. Anthon Øgaard 1.11.1936 (f. 1877), tiltrådt 1.2.1937, med Vidar Hildrum som midlertidig bestyrer.
Kst. postmester Arnulf Frithjof Thyness 1.6.1947 (f. 1891), tiltrådt 1.8.1947 med Vidar Hildrum som midlertidig bestyrer. A. F. Thyness døde 4.7.1960.
Postmester Torleif Tollefsen Sundre 1.8.1961 (f. 1902).
Postmester Per Christiansen 1.11.1970 (f. 1919).
Førstekons. Oddvar Aakvik 1.1.1988 (f. 1944).
Postmester Mai Solfrid Lerfald 1.1.2001.

De først kjente årlige lønninger:

1849 1853 1859 1866 1872 1880 1888
Spd. 8 24 100 150 180
Kr 2.500 2.800

---------