NK 373 – SKILBREI

Vinnende bud: kr 19

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKILBREI (Ref#: 11066 , Kilde: KulturNav)

SKILBREI poståpneri, i Gaular herred, Sogn og Fjordane fylke, under Førde postkontor, i postrutene nr 4585 Vadheim -- Førde og nr 4791 Førde -- Bygstad, ble underholdt fra 1.4.1919 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 16, 21.3.1919.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6834 SKILBREI ble lagt ned fra 15.11.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 27, 28.10.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SKILBREI nytt postnr 6975.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6834 / 6975)
Poståpnere/styrere:
Tidl. brevhusstyrer Gunder Hafstad 1.4.1919 (f. 1870).
Alise Hafstad 15.9.1922 (f. 1878).
Jenny Hafstad 1.5.1946 (f. 1909).
Hildur Jensine Jørgine Hafstad Smådal vikar fra 1.7.1980 (f. 1950).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1920, da årlig lønn ble satt til kr 450,-.

---------

SKILBREI (Ref#: 11067 , Kilde: KulturNav)

SKILBREI brevhus, i Gaular herred, Nordre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, i postruten Vadeim -- Førde, ble oppettet den 1.9.1904.

Brevhuset ble fra 1.4.1909 lagt under Florø postkontor.

Fra 1.10.1918 lagt under Førde postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Brevhuset SKILBREI ble lagt ned fra 1.4.1919 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 224.

Brevhusstyrer:
Gunder Hafstad 1.9.1904 (f. 1870).

---------