NK 369 – HJELSET

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-20

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HJELSET (Ref#: 4614 , Kilde: KulturNav)

HJELSET - se EIDE I BOLSØ

---------

EIDE I BOLSØ (Ref#: 1980 , Kilde: KulturNav)

EIDE I BOLSØ poståpneri, i Bolsø prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde posteksp./postktr., ble opprettet fra 1.10.1846. (Dept-skriv av 10.8.1846)

I poststedsfortegnelsen 1849 er navnet BOLSØ (Eide) som ved Kgl.res. 7.12.1889 og 29.1.1890 er endret til KLEIVE fra 1.7.1890. Sirk. 20, 25.6.1890.

Fra 1.7.1897 ble navnet endret til HJÆLSET. Sirk. 27, 30.6.1897. Nytt Kleive poståpneri ble samtidig opprettet.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet HJELLSET. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.7.1935 endret til HJELSET. Sirk. 21, 24.6.1935.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6450 HJELSET tildelt postnr 6454.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 32 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6450)
Poståpnere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
Gårdbr. Løve Andersen Eide 1855.
Gårdbr. Anders Løvesen Eide 1883.
Gårdbr. Hans O. Strande 1.7.1890.
Gårdbr. Løve L. Eide 9.12.1891.
Gårdbr. Knud Løvesen Eide 12.11.1894.
Landh. H. Aaram Hjælset 1.6.1897.
Gårdbr. B. H. Thue 1906.
Gunvor Thommassen 15.1.1923.
Brita Bjørkelo kst. 1.6.1930 (f. 1905).
Helene Olea Enge kst. 1.6.1967 (f. 1918).
Postkass. Magne Ole Sæther 1.10.1985 (f. 1958).
Poststyrer Marry Petrine Halås 1.11.1985 (f. 1939).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1883 1897 1901 1905 1909 1914 1917
Spd. 36
Kr 160 280 350 450 550 600 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------