NK 367 – RINDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-113

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RINDAL (Ref#: 9935 , Kilde: KulturNav)

RINDAL poståpneri, i Rindal prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 2.5.1856, med virksomhet fra 1.8.1856. Sirk. 6, 28.7.1856.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet endret til RINDALEN.

Fra 1.11.1897 endret til RINDALEN I NORDMØR. Sirk. 43, 23.10.1897.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til RINDAL I NORDMØR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til RINDAL PÅ NORDMØRE. Sirk. 3, 28.1.1935.

Fra 1.1.1939 endret til bare RINDAL. Sirk. 42, 7.12.1938.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Orkanger postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Kristiansund N. postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7380 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.6.1980 ble dette skiftet ut med postnr 6657. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6657 RINDAL tildelt postnr 6659.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 240 og fikk tilsendt datostempel den 1.8.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7380 / 6657)
Poståpnere/styrere:
John Evensen Rindal 1.8.1856.
Mickel Johnsen Rindal 1.1.1874.
Skolelærer Einar Einarsen kst. 1.7.1875.
Skolelærer Anders Georgiussen Vik notert senere i 1875.
Gårdbr. og garver John Evensen Børseth 1.4.1884 (f. 1860).
Olga Børseth Sveen midlertidig fra 1929 8f. 1907).
Overtatt av Telegrafvesenet fra 1.2.1930.
Olga Børseth Sveen 1.8.1946 (1907).
Poståpner Roald Abelsen 1.4.1973 (f. 1912).
Postsekr. Jon Sveen 1.1.1977 (f. 1939).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1856 1866 1875 1882 1892 1902 1906 1912 1913 1914 1917
Spd. 20 30 36
Kr 160 250 300 400 450 550 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------