NK 367 – ALVDAL

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #192-136

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ALVDAL (Ref#: 247 , Kilde: KulturNav)

ALVDAL - se LILLE-ELVEDALEN

---------

LILLE ELVEDALEN (Ref#: 7160 , Kilde: KulturNav)

LILLE ELVEDALEN poståpneri, i samme prestegjeld, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 29.8.1863 med virksomhet fra 1.10.1863. Sirk. 19, 22.9.1863.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Lagt under Elverum postkontor fra 1.10.1918. Sirk. 47, 26.9.1918.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til ALVDAL. Sirk. 62, 17.12.1918.

Fra 1.7.1923 ble poståpneriet lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

Fra 1.8.1972 igjen under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tildelt først i 1875 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2560)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Hytteskriver Fritz Aas 1.10.1863.
Stasj.holder Anders Eriksen Gjelten 1.5.1868.
Gårdmann Simen Larsen Steien 15.11.1872.
Stasj.mester E. Thoresen 17.10.1877.
Bernhard Steien 1.1.1879.
Stasj.mester Engebret Thoresen 1.10.1883.
Stasj.mester Severin Aarøe 1.7.1888.
Stasj.mester O. Olsen 15.5.1897 (død 26.5.1909).
Jernb.kontorist H. Tomter midlertidig fra 26.5.1909.
Nanna Olsen midlertidig kst. 12.6.1909.
Stasj.mester O. Nilssen 15.10.1909.
B. Randmæl 1.1.1918 (f. 1863).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.7.1932.
Arne Bernhardsen Randmæl 1.12.1946 (f. 1901).
Poståpner Anders Tømmervold 1.6.1965 (f. 1924).
Klara Ingerid Grinden 1.9.1967 (f. 1921).
Postkass. John Måntrøen 1.1.1989 (f. 1954).
Poststyrer John Måntrøen 1.5.1998 (f. 1954).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1863 1872 1876 1897 1882 1886 1897 1908 1911 1917
Spd 12 20 36
Kr 240 300 400 700 900 1100 1500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------