NK 364 – TROMSDALEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-112

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TROMSDALEN (Ref#: 13182 , Kilde: KulturNav)

TROMSDALEN poståpneri, i Tromsøysundet herred, Troms fylke, under Tromsø postkontor, ble opprettet den 1.1.1937. Posten til/fra stedet ble pakket til Tromsø postkontor. Sirk. 49, 31.12.1936.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 31,10.1973, og ble fra 1.8.1974 gitt status av postkontor B, Sirk. 27, 14.8.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1,3.1999 fikk 9020 TROMSDALEN beholde sitt postnr. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret 9020 TROMSDALEN tildelt postnr 9283 TROMSØ (postboksnr 5001--5094), postnr 9284 TROMSØ (postboksnr 5095--
5189), postnr 9285 TROMSØ (postboksnr 5190--5280), og postnr 9286 TROMSØ (postboksnr 5281--5365).

Datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring og åpen sjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9020)
Poståpnere/styrere:
Sigmar Karlsen 1.1.1937 (f. 1911).
Poståpner Sigvald Julius Andersen 16.1.1958 (f. 1911).
Poststyrer Erling Sofus Sørensen kst. 1.6.1975 (f. 1924).
Førstepostfullm. Turid Karlsen 30.9.1991 (f. 1953).
Postmester (vikar) Turid Karlsen fra 1.4.1993 (f. 1953).
Postmester ( vikar) Yngve Johnny Berntsen 3.4.1998.

---------