NK 364 – SLEMDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-131

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SLEMDAL (Ref#: 11402 , Kilde: KulturNav)

SLEMDAL poståpneri, i Slemdal herred, Bamble fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886, med virksomhet fra 1.7.1886 og med to ganger ukentlig kjørende post til/fra Skien, samt at den tidligere postekspresse mellom Slemdal og Skien bortfaller. Sirk. 15, 6.7.1886.

Navnet ble fra 1.4.1918 endret til SILJAN. Sirk. 1, 22.3.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 3710 tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.4.1987 ble postnr endret til 3748. (Brev fra 4.trafikktr. av 26.11.1986.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressastene under postkontoret 3748 SILJAN tildelt postnr 3749.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt først i 1888.

(3710 / 3748)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Sølve Anton Nilsen Høiset 1.7.1886.
Gårdbr. Christian Olsen Høiset 1.5.1887.
Jakob L. Øverbø 1.12.1914.
Olaf Nilsen Øverbø kst. 15.1.1929 (f. 1893).
Georg Høiset 1.7.1950 (f. 1906).
Poståpnerass. Andrè Bjørgvik 1.11.1973 (f. 1949).
Postkass. Aud Tundal 1.4.1982 (f. 1959).
Postkass. Evelyn Overåsberget vikar fra 1.8.1984 (f. 1963).
Postmester Gerd Eva Vinje 1.11.1994.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1895 kr 80,-, i 1901 kr 100,-, i 1905 kr 150,-, i 1911 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, fra 1.7.1914 kr 300,-, fra 1.9.1914 kr 500,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

SLEMDAL (Ref#: 11403 , Kilde: KulturNav)

SLEMDAL - se også under SLEMDAL I AKER

---------

SLEMDAL I AKER (Ref#: 11404 , Kilde: KulturNav)

SLEMDAL I AKER poståpneri, på stasjonen Slemdal på Tryvandsbanen (A/S Holmenkolbanen), i Aker herred, Aker og Follo fogderi, under Kristiania postkontor, ble opprettet den 1.7.1898, i postruten Kristiania -- Holmenkollen. Sirk. 21, 30.6.1898.

Navnet ble fra 1.4.1933 endret til bare SLEMDAL. Sirk. 9, 20.3.1933.

Poståpneriet ble fra 1.7.1950 omgjort til underpostkontor II. Sirk. 18, 30.6.1950.

Fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble underpostkontoret II benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble i 1976 midlertidig flyttet til lokaler i Risalléen 41, og i 1986 til lokaler i Stasjonsveien 4.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo vest postregion (Majorstua). Sirk. 1, 10.1.1989.

Poståpneriet fikk, ved opprettelsen, datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne.

Ved omorganisering av postnummersystemet fikk postkontoret SLEMDAL, 0321 OSLO nytt postnr 0710.

(0321/ 0710 Oslo)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester C. O. Olsen 1.7.1898 (f. 1870).
Stasj.eksp. Bjarne Hamborg kst. 1.9.1929 (f. 1895).
Poståpner Theodor Normann Berg 1.11.1950 (f. 1885).
Otto Trygve Aas 1.4.1955 (f. 1901).
Poståpner Audun Håkon Andreassen 1.10.1963 (f. 1916).
Postass. Torbjørn Løbeck 1.6.1970 (f. 1947).
Postass. Odd Andreas Andersen 1.11.1973 (f. 1948).
Postkass. Helge Bjelland vikar fra 1.1.1980 (f. 1948).
Kst. førstepostkass. Stein Erik Sevaldrud 1.3.1980 (f. 1952).
Posteksp. Tor Jæger Paulsen 1.1.1981 (f. 1955).
Postkass. Aud Tundal 1.3.1982 (f. 1959).
Poststyrer Liv Elin Høglund 1.10.1985 (f. 1953).
Postkass. Hanne Bakken 1.3.1989.
Postkass. Rune Øyen vikar fra 1.2.1990, fast 1.2.1992 (f. 1963).
Poststyrer Rune Øyen 1.2.1992.
Poststyrer (vikar) Bente Enerhaugen fra 1.1.1997.
Poststyrer (vikar) Bente Assersen fra 1.12.1997.
Poststyrer Khalid Gulraiz 1.9.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1899 kr 200,-, i 1905 kr 400,-, i 1908 kr 700,-, i 1914 kr 750,- og fra 1917 kr 1 000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------