NK 364 – PRESTFOSS

Vinnende bud: kr 23

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-27

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

PRESTFOSS (Ref#: 9679 , Kilde: KulturNav)

PRESTFOSS - se SIGDAL

---------

SIGDAL (Ref#: 10816 , Kilde: KulturNav)

SIGDAL poståpneri, i Kirkebygda i Sigdal prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 1.3.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Ved Kgl.res. av 9.1.1886 ble det fra 1.7.1886 opprettet 2 ganger ukentlig kjørende bipost mellom Sigdal og Aamot på Modum, i stedet for den tidl. 2 ganger ukentlige bipost mellom Sigdal og Krøderen poståpneri.

Navnet ble fra 1.1.1898 endret til PRÆSTFOSS. Sirk. 52, 23.12.1897.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet PRESTFOSS. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3350 PRESTFOSS tildelt postnr 3351.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver først i 1867.

(3350)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Stub 1.3.1859.
Handelsbest. Paul Fredrik Mikal Heltzen Hartz 1.7.1872 (f. 1837). (På gården Skartun.)
Maren Hartz 1.10.1904 (f. 1879).
Overtatt av Telegrafverket fra 1.11.1934, med telegrafstyrer Valborg Hartz Lie midlertidig fra 1.1.1950, fast 1.5.1950 (f. 1892).
Post og telegraf ble atskilt fra 1.1.1950.
Reidar Nygard 1.8.1962 (f. 1921).
Postkass. Jorun-Synøve Tangen 1.7.1988 (f. 1963).
Poststyrer (vikar) May Berg Engen fra 1.2.1998.
Postmester May Berg Engen 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1869 1875 1880 1894 1905 1911 1913 1914 1917
Spd. 12 20 28
Kr 160 350 450 550 600 650 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------