NK 364 – OLDEDALEN

Vinnende bud: kr 5

Nedlagt 1995

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1995
Frimerkeauksjon #994-85

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OLDEDALEN (Ref#: 9321 , Kilde: KulturNav)

OLDEDALEN - se ØVRE OLDEN

---------

ØVRE OLDEN (Ref#: 14829 , Kilde: KulturNav)

ØVRE OLDEN poståpneri, på Mykløen, i Olden sogn, Indviken herred, Sønd- og Nordfjord fogderier, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.8.1896, med postforbindelse til/fra stedet med dampskip, og utenfor dampskipsfarten med en gang ukentlig bipostrute til/fra Oldøren poståpneri. Sirk. 28, 28.7.1896.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.1.1923 endret til OLDEDALEN. Sirk. 1, 4.1.1923.

Fra 1.10.1949 endret til OLDEDALEN I NORDFJORD. Sirk. 25, 29.9.1949.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.8.1976 igjen endret til bare OLDEDALEN. Sirk. 21, 27.7.1976.

Postkontoret 6876 OLDEDALEN, i Nordfjordeid postområde, ble lagt ned fra 1.6.1995. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 12.5.1995.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk OLDEDALEN nytt postnr 6791.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6876 / 6791)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Anders E. Møkløen 1.8.1896.
Dothe Fredriksdatter Møkløen 27.7.1906 (f. 1868).
Gårdbr. Fredrik Møkløen 16.11.1933 (f. 1900, død 11.6.1944).
Synnøve Møkløen midlertidig fra 12.6.1944, fast 1.10.1944 (f. 1904).
Dagrun Ingrid Indrebø 1.7.1979 (f. 1951).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1899, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------