NK 364 – MÅLØY

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-36

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MÅLØY (Ref#: 8191 , Kilde: KulturNav)

MÅLØY - se MOLDØEN

---------

MOLDØEN (Ref#: 7961 , Kilde: KulturNav)

MOLDØEN var allerede i 1843 anløpssted for dampskipet "Norcap".

MOLDØEN poståpneri, på Sæternæs, i Selø prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderier, under Bergen postkontor, må regnes som opprettet 1.1.1853, da det ved Kgl.res. 30.11.1852 bestemmes at det nevnte dato skal ansettes poståpner på stedet. Deretter at det inntil videre årlig i tiden 1.1.--15.3. skal befordres ukentlig post fram og tilbake mellom Moldøen i Selø prestegjeld og Davigen poståpneri. Sirk. 62, 15.12.1852.

Poståpneriet bestemmes ved Kgl.res. 25.7.1860 å være i helårlig virksomhet fra 1.1.861. Sirk. 13 del III, 15.12.1860.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Ble fra 1.10.1914 omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 45, 21.9.1914.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MÅLØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--300 tildelt postnr 6701 MÅLØY, postboksnr 301--999 fikk postnr 6702 MÅLØY, mens postboksnr 1000--1500 fikk tildewlt postnr 6703 MÅLØY.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt den 16.12.1858.

(6700)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den/de første poståpnere er ukjente.
Handelsm. Schmidt 1857.
Handelsm. Henrik Christian Friis 1.5.1866 (f.1835).
Ds.eksp. M. Svendsen 1.11.1904.
Postfullm.II Anthon Julius Nielsen 1.10.1914 (f.1874).
Posteksp. Jørgen Nikolai Kristoffersen Varpe kst. under ledighet 26.8.1926 (f.1894).
Posteksp. Halvor Sitje Fjalstad kst. 1.2.1930 (f.1889). Tiltrådt 15.4.1930 med postfullm.II Jørgen Nikolai Kristoffersen Varpe (f. 1894) som midlertidig bestyrer. Likeledes under fravær fra 16.11.1941. Fjalstad sluttet midlertidig 1.9.1942.
Postfullm.II Jørgen Nikolai Kristoffersen Varpe 1.6.1943 (f.1894).
Postmester Halvor Sitje Fjalstad gjeninntrådt fra 8.5.1945 (f. 1889). (Sirk. 14, 14.6.1945).
Posteksp. Harald Olai Sunde under ledighet fra 1.5.1946 (f.1899).
Postfullm.II John Voldsæter 1.9.1946 (f.1891).
Postmester Jørgen Nikolai Kristoffersen Varpe 1.9.1960 (f.1894).
Postmester Harald Olai Sunde 1.5.1964 (f.1899) til 1.5.1969.
Vikarer fra 1.5.1969.
Avd.sjef II Asbjørn Endal 1.10.1970 (f.1925).
Postmester Karl-Johan Iversen fra 1.4.1993.

Fra 1853 ble den årlige lønn bestemt av Dept. De øvrige første årlige lønninger:

1857/58 1860 1869 1878 1858 1890 1897 1906 1907 1909
Spd. 12 24 60
Kr 360 420 600 700 800 1000 1200

---------

MÅLÖY (Ref#: 15900 , Kilde: KulturNav)

MÅLÖY - Se MOLDØEN

---------