NK 364 – LIER

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:04
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-52

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LIER (Ref#: 7136 , Kilde: KulturNav)

LIER poståpneri, i Lier prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1873. Sirk. 5, 10.3.1873.

Poståpneriet fikk fra 1.1.1952 status av underpostkontor I. Sirk. 25, 25.10.1951.

Fra 1.9.1954 omgjort til selvstendig postkontor.

Navnet ble fra 1.4.1961 endret til LIERBYEN. Sirk. 3, 2.2.1961.

Fra 1.3.1978 igjen endret til LIER. Sirk. 5, 26.1.1978.

LIER postkontor A fikk fra 1.2.1980 status av postkontor B under Drammen postområde. Sirk. 5, 11.2.1980.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3400)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Stasj.mester O. Aamot 1.4.1873.
Landh. Svend Johannesen Hægsbro 1.4.1883.
Othilie Annette Svendsen kst. 19.10.1887, fast 20.1.1888.
Margarethe Norman 1.10.1909.
Ole G. Holsen 1.7.1912 (f. 1876).
Posteksp. Bjarne Lie Tellefsen kst. 1.4.1930 (f. 1894).
Posteksp. Ivar Vilstad 1.9.1936 (f. 1902).
Lilly Margrethe Hove 1.4.1940 (f. 1907).
Ingvald O. Jensen midlertidig grunnet sykdom i tiden 25.5.1944--26.2.1945.
Res.posteksp. Eivind Larsson midlertidig fra 14.11.1945 (f. 1922).
Lilly Margrethe Hove tilbake 1.5.1946 (f. 1907).
Frk. Å. Tviberg midlertidig under sykdom fra 16.1.1950.
Poståpnerass. Åse Tviberg midlertidig fra 1.8.1951 (da Lilly Margrethe Hove sluttet).
Postfullm.I Lorentz Kristian Suseg 1.9.1954 (f. 1914).
Kst. postmester Arent Thorvald Greve 1.4.1969 (f. 1922).
Postkass. Arne Tufteland midlertidig fra 1.9.1980, fast 1.7.1982 (f. 1946).
Postmester Kari Hansen vikar fra 1.8.1993.
Postmester Kari Hansen 1.10.1995.
Postmester (vikar) Anne Marie Elgenes fra 1.8.1997.
Postmester Anne Marie Elgenes 15.10.1997 (1.6.1998).
Postmester Kristin Thorsen 1.1.2001.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1873 1876 1884 1898 1902 1906 1913 1917
Spd. 20 40
Kr 240 650 750 850 1050 1500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

LIER (Ref#: 7137 , Kilde: KulturNav)

LIER brevhus (Lillehammer) - se FLOKELI MØLLE brevhus

---------

FLOKELI MØLLE (Ref#: 2829 , Kilde: KulturNav)

FLOKELI MØLLE brevhus II, i Faaberg herred, under Lillehammer postkontor, ble opprettet den 15.11.1894, i landpostruten fra Faaberg poståpneri.

Navnet ble fra 15.7.1917 endret til LIER.

Fra 12.12.1933 endret til LIERVOLL v/Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset LIERVOLL ble lagt ned fra 1.7.1961. Ny postadresse: 2638 FÅBERG. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 120, og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i mars 1935.

Brevhusstyrere:
Møller Carl Evensen 15.11.1894.
Gårdbr. Marcus Lier 15.7.1917.
Gårdbr. E. Lier 1.1.1945 (f. 1903).

---------