NK 364 – KORGEN

Vinnende bud: kr 93

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-160

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KORGEN (Ref#: 6176 , Kilde: KulturNav)

KORGEN poståpneri, i annex til Hemnæs prestegjeld, Nordre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 11.10.1873 med virksomhet fra 1.1.1874 og med 14 -daglig bipostrute til/fra Hemnæs poståpneri. Sirk. 26, 28.11.1873.

Bipostruten ble i 1884 endret til ukentlig. Sirk. 13, 11.8.1884.

Fra 1891 til 2 ganger ukentlig.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 1.7.1910 under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Fra 1.7.1918 under Hemnesberget postkontor. Sirk. 31, 25.6.1918.

Fra 1.10.1924 igjen under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 27, 30.9.1924.

Fra 1.1.1952 lagt under Mo postkontor. Sirk. 30, 18.12.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8546 KORGEN tildelt postnr 8648.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1879, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8646)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Johan Christian(sen) Johansen 1.1.1874.
Gjestgiver Johan Christian Marstrander Johansen 1.7.1884.
Handelsm. Ole N. Whist 29.7.1888.
Handelsm. S. O. Eitran 19.7.1891.
Elen T. Marstrander 1.8.1894.
Handelsm. Bernt Kibsgaard kst. 7.3.1903, fast 21.1.1904.
Enkefru Sofie Kibsgaard kst. 19.11.1904, fast 4.12.1906 (f. 1864).
Kjøbm. Sverre Kibsgaard 1.3.1930 (f. 1900).
Svend Kibsgaard midlt. 11.1.1945 til 16.5.1945.
(?) (?) (?) 16.5.1945.
Poståpner Olav Solhaug 1.10.1967 (f. 1920).
Astrid Roghell 1.6.1986 (f. 1944).
Postm. Evelyn Svanheim 1.5.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1874 8 spd., i 1884 kr 60,-, i 1897 kr 160,-, i 1902 kr 240,-, i 1912 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------