NK 364 – ISFJORDEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-180

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ISFJORDEN (Ref#: 5399 , Kilde: KulturNav)

ISFJORDEN poståpneri, i Heen annex til Grytten prestegjeld, Romsdalen fogderi, under Molde posteksp., ble underholdt fra 1.10.1878 med to ganger ukentlig bipostrute til/fra dampskipsanløpsstedet Sten. Sirk. 22, 6.9.1878.

Poståpneiet ble fra 1.10.1961 lagt under Åndalsnes postktr. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Molde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr, C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 6320 ISFJORDEN tildelt postnr 6339.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1882 av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(6320)
Poståpnere/styrere:
Skolelærer og gårdbr. Thomas Knudsen Dahle 1.10.1878 (f.1836).
Gårdbr. Sivert Torvald Dahle 1.3.1915 (f.1887).
John Vikensønn midlt. 1.7.1948 (f.1911).
Kristoffer Grønbech 1.9.1948 (f.1918).
Einar Øren under ledighet 1.10.1954.
Poståpner Knut A. Ødegard 1.5.1955 (f.1911).
Poståpner Olav Kåre Longva 1.4.1967 (f.1915).
Driftsleder Lars Bjarne Molaup 1.10.1979 (f.1942).

Årlig poståpnerlønn var i 1878 kr 48,-, i 1888 kr 80,-, i 1896 kr 220,-, i 1901 kr 320,-, i 1906 kr 400,-, i 1910 kr 450,-, i 1912 kr 500,-, i 1913 kr 600,-, i 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------