NK 364 – GRYLLEFJORD

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-114

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GRYLLEFJORD (Ref#: 3719 , Kilde: KulturNav)

GRYLLEFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Berg herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble underholdt hvert år under fisketiden i perioden 1.12.--30.4. neste år fra 1896. Sirk. 50, 24.11.1896.

Ble underholdt hele året fra 1.4.1905. (Protokoll.)

Poståpneriet ble fra 1.1.1961 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 29, 12.10.1960.

Fra 1.1.1966 lagt under Finnsnes postkontor. Sirk. 1, 5.1.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(9380)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Rasmus Olsen Hagen 1.12.1896 (f. 1856).
(?) (?) (?)
Fru Marie Olsen 1.7.1932 (f. 1889).
Hedvig Brunstad midlt. 1.11.1947, fast 1.3.1948 (f. 1904).
Poståpner Harald Nybrott kst. 1.12.1968 (f. 1937).
Postass. Ivar Romundstad 1.11.1973 (f. 1955).
Posteksp.D Solfrid Eilertsen (Hansen) 1.10.1979 (f. 1939).
Postst. Ulla Ottesen 1.12.1997.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1902 kr 300,-, fra 1905 kr 800,-. I 1902/03 og 1904 hadde poståpneren også noe tillegg under fisketiden.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------