NK 364 – FINSE

Vinnende bud: kr 38

Venstre merke med variant 3.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Venstre merke med variant 3.
Frimerkeauksjon #994-84

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FINSE (Ref#: 2630 , Kilde: KulturNav)

FINSE poståpneri, i Ulvik herred, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, i postruten Hallingskeid -- Haugastølen, ble underholdt fra 1.3.1904. Sirk. 8, 7.3.1904.Poståpneriet ble flyttet til jernbanestoppestedet fra Bergensbanens åpning i 1907 på strekningen (Bergen) Voss -- Gulsvik.Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Voss postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.Lagt under Bergen postkontor igjen fra 1.4.1927. Sirk. 12, 26.3.1927.Igjen under Voss postkontor fra 1.7.1953. Sirk. 17, 20.6.1953.Lagt under Geilo postkontor fra 1.4.1966. Sirk. 4, 3.2.1966.Fra 1.5.1971 igjen under Voss postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 3590 FINSE ble lagt ned fra 1.10.1998 og samtidig omgjort til postfilial. (Melding ved stempelretur til Postmuseet.)Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postfilialen FINSE nytt postnr 5719.Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tatt i bruk ved opprettelsen.(3590)

Poståpnere/styrere):

Fullmektig Paulsen kst. 1.3.1904.

Handelsbest. A. M. Fangen 15.7.1904.

Seksjonsing. Harald Poppe i 1909.

Seksjonsing. O. Back 1.12.1911.

Stasj.mester Johs. Særsland 17.10.1914.

Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.3.1928.De først noterte årlige poståpnerlønn var:1906 1908 1912 1917

Kr 300 280 650 750Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------