NK 364 – BREIVIKBOTN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-163

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREIVIKBOTN (Ref#: 1186 , Kilde: KulturNav)

BREIVIKBOTN poståpneri, i Hasvik herred, Hammerfest fogderi, under Tromsø postktr., ble underholdt fra 1.7.1894, med ukentlig postforbindelse til/fra Hasvik poståpneri. Sirk. 17, 12.7.1894.

Poståpneriet ble fra 1.9.1911 lagt under Hammerfest postktr. Sirk. 48, 23.8.1911.

Var midlt. nedlagt i 1945 grunnet evakuering, men igjen i virksomhet i 1945/46.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertype med åpen stjerne ble levert ved oppr.

(9593)
Poståpnere/styrere:
Oppsynsbetj. H. Gaust 1.7.1894.
Handelsm. R. Floer 1.7.1903.
Handelsbetj./bestyrer Karl Krane 1.3.1920 (f.1884). Evakuert i 1945 og tilbake i 1946. I mellomtiden var tlf.best. Herulv M. Krane midlt. styrer, og fortsatte i 1946 grunnet sykdom. Karl Krane døde 27.5.1948.
Herulv M. Krane 1.10.1948 (f.1913).
Posteksp. D Lisbeth Antonsen 1.11.1983 (f.1952).
Poststyrervikar Anita Nystad vikar 1.1.1988.

De første kjente poståpnerlønninger:

1898 1905 1908 1914 1917
Kr 50 150 300 350 500

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------