NK 362 – VEME

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1966

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1966
Frimerkeauksjon #178-30

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VEME (Ref#: 13987 , Kilde: KulturNav)

VEME poståpneri, i Ytre Sognedalen, i Norderhov herred, Ringerike fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. avden 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 15.8.1884.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Poståpneriet lå fra 1895 på skyss-stasjonen Kværvolden.

Ble fra 1.12.1909 flyttet til Veme jernbanestasjon.

Poståpneriet VEME ble lagt ned fra 1.4.1966. Sirk. 7, 23.2.1966. Ny postadresse: 3510 SOKNA. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Caroline Oppen 15.8.1884. (På skyss-stasjonen Veme.)
Frk. Inger Oppen 15.10.1889. Hun hadde tjenestefri i tiden 1.2.--15.5.1895 med Anne Oppen som midlertidig styrer.
Stasj.holder Henrick Waitz 14.11.1895.
Landh. E. Heieren 1.4.1900.
Stasj.eksp. Oscar Pettersen 1.12.1909 (f. 1873).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 10.1.1927.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1884 kr 40,-, i 1888 kr 80,-, i 1894 kr 150,-, i 1907 kr 200,-, i 1912 kr 250,-, i 1913 kr 300,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------