NK 362 – VEGÅRSHEI

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #174-93

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VEGÅRSHEI (Ref#: 13954 , Kilde: KulturNav)

VEGÅRSHEI poståpneri - se under MYREN brevhus

---------

MYREN (Ref#: 8102 , Kilde: KulturNav)

MYREN brevhus, i Gjærestad herred, Nedenes fogderi, under Tvedestrand postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 15.1., 15.2. og 27.6.1892, med virksomhet fra 1.7.1892 og 2 ganger ukentlig landpostbudrute mellom Myren i Vegaarsheien og Vegaardsheien. Sirk. 18, 5.7.1892.

Brevhuset MYREN ble lagt ned fra 1.4.1905 ved samtidig opprettelse av Vegaarsheien poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 94.

Brevhusstyrer:
P. K. Telle 1.7.1892.


VEGAARSHEIEN poståpneri, i Vegaarsheien herred, Nedenes amt, under Tvedestrand postkontor, med bipostrute fra Ubergsmoen poståpneri, ble underholdt fra 1.4.1905 i stedet for det tidligere Myren brevhus. Sirk. 12, 24.3.1905.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet VEGÅRSHEIEN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til VEGÅRSHEI. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Arendal postområde. Sirk.14, 12.3.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret VEGÅRSHEI nytt postnr 4985. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 4985 VEGÅRSHEI tildelt postnr 4973.

Poståpneriet overtok ved opprettelsen datostempelet av 2-rings vanlig type som var nyttet ved det tidligere Vegaardsheien poståpneri, som fra 1.4.1905 fikk navnet Ubergsmoen. OBS: Se VEGAARDSHEIEN poståpneri under dette oppslagsstedsnavnet under bokstaven V.

(4930 / 4985)
Poståpneri/styrere:
Landbruker Jørgen Gj. Mjaavatn 1.4.1905.
Gårdbr. og skomaker John Madsen 1.10.1913 (f. 1883).
Aslaug Synnøve Fjeldstad midlertidig fra 6.7.1953, kst. 1.7.1954, fast 1.1.1956 (f. 1933).
Kons.vikar Steinar Kanestrøm 1.4.1989 (f. 1962).
Poststyrer Hanna Gryting fra 1.11.1994.

Årlig poståpnerlønn var i 1905 kr 50,-, i 1908 kr 200,-, i 1911 kr 300,-, i 1913 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------