NK 362 – ØVERENG

Vinnende bud: kr 44

Nedlagt 1966 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1966 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #178-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØVERENG (Ref#: 14790 , Kilde: KulturNav)

ØVERENG - se DRAG brevhus

---------

DRAG (Ref#: 1811 , Kilde: KulturNav)

DRAG brevhus, i Vikna herred, Nord-Trøndelag fylke, under Rørvik postktr., ble opprettet den 15.7.1922.

Navnet er en gang før 1935 endret til ØVERENG.

Ble lagt ned fra 1.4.1938 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 51 og fikk tildelt "Kronet posthorn"-stempel i juli 1935.

Brevhusstyrer:
Ds.eksp. Nils J. Øvereng 15.7.1922.


ØVERENG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vikna herred, Nordre Trøndelag fylke, under Rørvik postkontor, ble opprettet fra 1.4.1938 i stedet for det tidligere brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med Namdalen posteksp. Sirk. 9, 18.3.1938.

Poståpneriet ble lagt ned fra 1.10.1966. Sirk. 30, 13.9.1966. Ny postadresse: 7920 GARDSTAD. Kilde: Nedlagte postkontor og postkontor som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type med tverrbjelker i indre ring ble tilsendt ved opprettelsen i 1938.

Poståpnere:
Ds.eksp. Abraham Heimsvik 1.4.1938 (f. 1896).
Fra tidlig i 1960-årene dekket med vikarer.

Den årlige poståpnerlønn var i 1938 kr 100,-, i 1940 kr 270,- og i 1943 kr 360,-.

---------