NK 362 – NERDVIKJA

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1967

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1967
Frimerkeauksjon #192-95

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NERDVIKJA (Ref#: 8333 , Kilde: KulturNav)

NERDVIKJA - se NÆLVIKEN I EDØ brevhus

---------

NÆLVIKEN (Ref#: 9183 , Kilde: KulturNav)

NÆLVIKEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Edø herred, Romsdal amt, under Kristiansund N.postkontor, ble underholdt fra 1.10.1909 i stedet for det tidligere brevhus Nælviken i Edø. Sirk. 53, 30.9.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NERDVIKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til NERDVIKJA. Sirk. 3, 28.1.1935.

Fra 1.6.1966 igjen endret tilbake til NERDVIKA. Sirk. 14, 27.4.1966.

Poståpneriet NERDVIKA ble lagt ned fra 1.9.1967. Sirk. 31, 21.8.1967. Ny postadresse: 6570 INNSMØLA. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Sersjant og ds.eksp. Nils Nelvik 1.10.1909 (f. 1856).
Ds.eksp. Nikolai Nelvik 1.4.1927 (f. 1896). Etter sykdom fra 27.4.1959 tilstått tjenestefrihet uten lønn fra 1.1.1960, og sluttet 1.7.1961.
Vikarer fra 27.4.1959.

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NÆLVIKEN I EDØ (Ref#: 9184 , Kilde: KulturNav)

NÆLVIKEN I EDØ brevhus, i Edø herred, Romsdal, under Kristiansund N. postkontor, ble oppretet den 4.5.1901.

Brevhuset NÆLVIKEN I EDØ ble lagt ned fra 1.10.1909 og samtidig omgjort til poståpneri med navn Nælviken.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 559.

Brevhusstyrer:
Sersjant Nils Nikolaisen Nelvik 4.5.1901 (f. 1856).

---------