NK 362 – HVASSER

Vinnende bud: kr 42

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-16

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HVASSER (Ref#: 5011 , Kilde: KulturNav)

HVASSER - se VASSER

---------

VASSER (Ref#: 13873 , Kilde: KulturNav)

VASSER poståpneri, i Tjømø herred, Jarlsberg fogderi, under Tønsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889, med 3 ganger ukentlig bipost ved gående bud til/fra Tjømø. Sirk. 14, 30.6.1889.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HVASSER. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3148 HVASSER ble lagt ned fra 19.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 20, 7.8.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble tilsendt ved opprettelsen i 1889.

(3148)
Poståpnere/styrere:
Landh. Lars Gjertsen 1.7.1889.
Landh. Christian Lauritz Nielsen 1.7.1894.
Handelsm. H. Torgersen 14.2.1912 (f. 1881).
Kjøpm. Sigvald Schøning-Olsen 1.11.1935 (f. 1905).
Lars Henrik Torgersen midlertidig fra 12.5.1945, fast 1.3.1947 (f. 1923).
Willy Andersen kst. 1.5.1957, fast 1.8.1958 (f. 1917).
Posteksp. Janne Friberg Pedersen 1.12.1984 (f. 1950).

De første kjente årlige poståpnerlønninger var:

1889 1897 1905 1912 1914 1917
Kr 100 150 250 350 400 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------