NK 362 – BRUFLAT

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-23

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRUFLAT (Ref#: 1275 , Kilde: KulturNav)

BRUFLAT poståpneri, i annex til Søndre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res 13.7.1877 med virksomhet fra 15.8.1877, og med ukentlig bipostrute til/fra Gravdalen eller Søndre Aurdal poståpneri. Sirk. 22, 10.8.1877.

Den ukentlige bipost til/fra Søndre Aurdal ble inndratt i 1884. Sirk. 11, 30.6.1884.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 1.1.1901 igjen lagt under Kristiania postktr. (grunnet ny jernbanepostforbindelse). Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.7.1953 lagt under Gjøvik postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.9.1962 lagt under Fagernes postktr. Sirk. 32, 27.6.1962.

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Gjøvik postktr. Sirk. 22, 29.4.1971.

Navnet ble fra 1.1.1973 endret til ETNEDAL. Sirk. 2, 15.1.1973.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 310.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C.
Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 2890 ETNEDAL tildelt postnr 2893.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" levert poståpneriet først i 1887.

(2890)
Poståpnere/styrere:
Landh. og gårdbr. Ole Engebretsen Bruflat 15.8.1877.
Landh. Ole P. Brager 4.8.1891.
Landh. Simen E. Vold 1.12.1893.
Einar Wold 1.5.1913 (f. 1888).
Birgit Wold midlt. 2.7.1949, fast 1.12.1949 (f. 1917).
Poststyrervikar Ella Bergljot Fauske 1.6.1974 (f. 1923).
F.postkass. Vigdis Haldoslette 10.7.1989 (f. 1952).
Res.postkass. Astrid Kringli 1.1.1992 (f. 1958).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1877 1888 1897 1903 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 48 70 160 300 450 550 600 650 950

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------