NK 360 – VIK I SOGN

Vinnende bud: kr 5

Lite brev sendt til Askvoll

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Lite brev sendt til Askvoll
Frimerkeauksjon #994-71

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIK I SOGN (Ref#: 14199 , Kilde: KulturNav)

VIK I SOGN - se VIIG I SOGN

---------

VIIG I SOGN (Ref#: 14189 , Kilde: KulturNav)

VIIG I SOGN poståpneri, i Viig prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Dept.-skriv av 23.8.1844 med virksomhet fra 1.10.1844. (Ikke Sirk.)

Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet skrevet VIG I SOGN.

Fra 1889 endret til VIK I SOGN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.5.1970 lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 10, 9.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret VIK I SOGN nytt postnr 6893. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 6893 VIK I SOGN tildelt postnr 6891.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 341 (ca 1855/56) og fikk datostempel den 5.3.1859 av 1-rings vanlig type med stenskrift bokstaver.

(5860 / 6893)
Poståpnere/postmestere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Chr. Christensen notert fra 1.10.1854.
Landh. Christoffer Parelius Rasmussen 2.6.1864 (f. 1826).
Tormod Liljedal kst. 1.5.1908, fast 10.2.1909 (f. 1855).
Postass. Olaf Thomassen kst. 1.10.1928 (f. 1901).
Postelev Sigurd Søreide midlertidig fra. 7.6.1940 (f. 1906).
Landpostbud Einar Skagen 1.12.1942 (f. 1902).
Ragnvald Straume (ved Framfjorden poståpneri) midlertidig i 1945 (f. 1907).
Leif Vee midlertidig fra 1.6.1945.
Karl Tønjum 1.1.1946 (f. 1910).
Jens Ligtvor 1.8.1980 (f. 1933).
Postmester Tore Oddvin Stølen 1.9.1997.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1854 1872 1876 1879 1888 1892 1912 1914 1917
Spd. 30 54 100
Kr 480 560 720 850 950 1200

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------