NK 359 – MOSVIK

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-139

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MOSVIK (Ref#: 8040 , Kilde: KulturNav)

MOVIK - se MOSVIGEN

---------

MOSVIGEN (Ref#: 8039 , Kilde: KulturNav)

MOSVIGEN poståpneri, i Ytterøen prestegjeld, Inderøen fogderi, under Trondhjem postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 1.3.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.
Posten til/fra stedet ble i 1859 befordret med dampskipene "Nordcap", "Gler" og "Prinds Gustav" med 8-daglig rute i hovedposten mellom Trondhjem og Hammerfest.

Ved Kgl.res. 1.9.1858 ble det også opprettet en ukentlig bipostrute mellom Mosvigen og Ytterøen poståpnerier.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet MOSVIKEN.

Fra 1.10.1921 endret til MOSVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Levanger postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt allerede den 7.2.1859.

(7690)
Poståpnere/styrere:
Landh. Jacob Moe 1.3.1859.
Anna Moe 23.11.1883 (død 14.4.1918).
Jordmor Johanne Holøien Elden 1.7.1918 (f.1882).
Guttorm Elden 1.11.1921 (f.1873).
Leif Elden midlertidig fra 23.6.1943, fast 15.10.1943 (f.1906).
Poststyrer Ingrid Følstad tilsatt fra 1.2.1976 (f.1920).
Poststyrer (vikar) Tora Annie Langås fra 1.12.1987.

Årlig poståpnerlønn:

1859 1866 1880 1893 1914 1917
Spd. 12 20
Kr 160 400 450 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------