NK 359 – BOSBERG

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-119

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BOSBERG (Ref#: 1070 , Kilde: KulturNav)

BOSBERG - se BODSBERG

---------

BODSBERG (Ref#: 981 , Kilde: KulturNav)

BODSBERG poståpneri, i Bynæsset herred, Strinden og Selbo fogderi, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 9.1.1886, med virksomhet fra 1.7.1886. Sirk. 15, 6.7.1886.I portotabellen 1894 er navnet endret til BOSBERG.Poståpneriet lå på gården Langvigen, ca 1,5 km fra Bodsberg, og grunnet klager på lang vei ble poståpneriet fra 1.4.1890 flyttet til gården Bodsberg.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk 35, 10.12.1976.Datostempel av 2-rings vanlig type ble sendt poståpneriet i 1887.(7070)

Poståpnerer/styrere:

Lærer O. Haugen 1.7.1886.

Gårdbr. A. L. Bodsberg 1.4.1890.

Sigri Andersdatter Bodsberg 30.5.1903 (f. 1867).

Anne Bodsberg (Braai) 1.7.1928 (f. 1896).

Anders O. Braa under ledighet fra 1.7.1959.

Landpostbud Karen Berg 1.9.1960 (f. 1916).

Berit Klemetsaune Utgård 1.5.1986 (f. 1952).

Poststyrer: Res.postkass. Jorunn Fosseide Strøm 1.5.1992.

Poststyrer Tove Støland Frøseth vikar fra 1.5.1994.De første årlige poståpnerlønninger:1886 1894 1907 1912 1913 1914 1917

Kr 80 120 150 200 250 300 400.

---------