NK 355 – HARAMSØY

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #193-180

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HARAMSØY (Ref#: 4037 , Kilde: KulturNav)

HARAMSØY - se HARHAM

---------

HARHAM (Ref#: 4046 , Kilde: KulturNav)

HARHAM poståpneri, på Ostnæs, ble igjen underholdt inntil videre fra 1.4.1869 for den post som kunne befordres med de Søndmørske-Romsdalske dampskip som hadde anløp av stedet. Sirk. 8, 27.4.1869.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet HARAM.

Fra 1.1.1907 endret til HARAMSØEN. Sirk. 61, 21.12.1906.

Fra 1.10.1921 endret til HARAMSØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel først tilsendt i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6290)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Barmann i 1869.
Gårdmann Knud Eriksen 15.3.1870.
Elias N. Osby 1.1.1871.
Gårdbr. og ds.eksp. Elias Marthinus Ostnæs 1.7.1871.
Kirkesanger A. H. Grytnæs kst.1.5.1889, fast 4.7.1889.
Handelsm. Severin Larsen Ostnes 21.11.1890 (f. 1864).
Fru Petra Borgen Austnes 16.6.1933 (f. 1904).
Liv Ester Akselsen ble kst. 1.12.1966 (f. 1933).
Postst. Hildur Nerland 1.8.1997.

De første årlige poståpnerlønninger:

1861 1874 1876 1889 1894 1906 1911 1913 1914 1917
Spd. 12 20 40
Kr 160 350 450 500 550 600 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------