NK 354 – VISTEN

Vinnende bud: kr 33

Nedlagt 1980 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1980 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #178-182

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VISTEN (Ref#: 14329 , Kilde: KulturNav)

VISTEN poståpneri, i Tjøtta herred, Søndre Helgeland fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.12.1889 og 29.1.1890, med virksomhet fra 1.7.1890 og med ukentlig båtpost til/fra Vevelstad poståpneri. Sirk. 20, 25.6.1890.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8873 VISTEN ble midlertidig lagt ned fra 15.8.1978.
Endelig nedlagt fra 1.10.1980. Ny postadresse: 8870 VISTHUS. Sirk. 32, 29.9.1980.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8873)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Bendikt Pedersen Ausen 1.7.1890.
Johannes Misvær 2.7.1909.
Ds.eksp. Gerth Olsen 1.12.1920 (f. 1894).
Telefonstyrer, sersjant og gårdbr. Sigurd Nilsen 1.1.1927.
Lars Kristiand Aarstrand 1.1.1940 (f. 1912).

Årlig poståpnerlønn var fra 1890 kr 20,-, fra 1898 kr 50,-, fra 1908 kr 100,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------