NK 354 – TJELTA PÅ JÆREN

Vinnende bud: kr 28

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-180

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TJELTA PÅ JÆREN (Ref#: 12961 , Kilde: KulturNav)

TJELTA PÅ JÆREN - se TJELTE PAA JÆDEREN

---------

TJELTE PAA JÆDEREN (Ref#: 12962 , Kilde: KulturNav)

TJELTE PAA JÆDEREN poståpneri, i Haaland herred, Stavanger amt, under Stavanger postkontor, ble underholdt fra 1.1.1915 med kjørende bipostrute til Haaland poståpneri. Sirk. 66, 22.12.1914.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet TJELTE PÅ JÆDEREN.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til TJELTA PÅ JÆREN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet TJELTA PÅ JÆREN ble midlertidig nedlagt i tiden 1.5.-- 15.6.1940. Sirk. 16, 1.7.1940, og Sirk. 18, 29.7.1940.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973. og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.1.1976 endret til bare TJELTA. Sirk. 37, 6.10.1975.

Postkontoret 4054 TJELTA ble nedlagt fra 31.8.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 15, 13.8.1998.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(4054)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Nils Larsen 1.1.1915 (f. 1887).
Landh. Olaus Nilsen midlertidig fra 1.10.1949, fast 1.3.1950 (f. 1920). Var også landpostbud fra 1.11.1959.
Res.posteksp. Anne Dorit Ullestad Hognestad midlertidig fra ca 1981, tilsatt 1.4.1983 (f. 1962).
Res.posteksp. Helen Medhaug, vikar fra 1.6.1984 (f. 1961).
Res.postkass. Oddbjørg Sele 1.11.1985 (f. 1961).
Postkass. (reserve) Liv Bodenmüller 1.5.1987 (f. 1953).
Poststyrer (midlertidig) Lene Endresen fra 1.11.1997.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1918, da årlig lønn ble satt til kr. 100,-. Fra senere i 1918 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------