NK 354 – SVARTVIK I FINNMARK

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1966 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1966 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #171-58

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SVARTVIK I FINNMARK (Ref#: 12356 , Kilde: KulturNav)

SVARTVIK I FINNMARK - se HJELMSØ

---------

HJELMSØ (Ref#: 4608 , Kilde: KulturNav)

HJELMSØ poståpneri, i Maasø prestegjeld, Hammerfest fogderi, under Hammerfest postktr., sees i en eldre poståpnerprotokoll som opprettet for fisketiden (april--mai) fra 1872.

Fra 1874 var poståpneriet i virksomhet fra mars til september.

Fra 1893 underholdt hele året. Sirk. 19, 5.7.1893.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet endret til HJELMSØEN.

Fra 1.10.1921 endret til HJELMSØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1925 endret til SVARTVIK I FINNMARK. Sirk. 37, 15.12.1924.

Poståpneriet var en tid fra ultimo 1944 evakuert grunnet krigshandlingene.

Poståpneriet SVARTVIK I FINNMARK ble lagt ned fra 16.10.1966. Sirk. 36, 20.10.1966. Ny postadresse: 9690 HAVØYSUND. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1882 av 2-rings vanlig type.

Poståpnere:
Nils Paulsen Akkerfjord 1.4.1872.
Kirkesanger L. Larsen og Johan Stabel 1.3.1879 (Larsen 1.3.--31.5. og Stabel 1.6.--30.9.). (Det ser også ut til at L. Larsen i 1889 også utførte postarbeidet i Rolfsøhavn under loddefisket der.)
Handelsm. Christian Brochmann 1.3.1890. Hadde perm. med vikar i 6 mnd. fra sept. 1893.
Emma Stabel 1.11.1895.
Ds.eksp. og fisker Johan Stabell 1.2.1898.
Christian Brochmann 15.2.1906 (f. 1864).
Tlf.best. og handelsm. Nils Giæver 1.7.1927 (f. 1873).
Ds.eksp. Trygve Giæver 1.4.1965.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1872 1874 1879 1896 1906 1907 1914
Spd. 2 6
Kr 60 120 180 300 350
Senere i 1914 ble lønnen satt ned til kr 300,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------